Rake Rigging bv | Overleek 7 | 1671 GD Medemblik | +31 (0)6 25 045 549
Algemene voorwaarden HISWA
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de HISWA voor verkoop en levering van toepassing, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerde tekst. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en worden u desgewenst ter hand gesteld.