Rake Rigging bv | Overleek 7 | 1671 GD Medemblik | +31 (0)6 25 045 549
Rake Rigging bv sinds 2009

Bedrijfsinformatie


Kamer van Koophandel
Rake Rigging bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
in Alkmaar onder nummer 37156314 

HISWA vereniging
Rake Rigging bv is ingeschreven als lid van
de branchevereniging van de watersportindustrie
HISWA onder lidnummer 8067.
Algemene voorwaarden
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden
van de HISWA voor verkoop en levering van toepassing, zoals deze
luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arondissementsrechtbank
te Amsterdam gedeponeerde tekst. Deze voorwaarden liggen op ons
kantoor ter inzage en worden u desgewenst ter hand gesteld.

BTW nummer
NL 82.12.87.527B01

Bankgegevens
Rabobank Hoorn
Bankrekening 1515.27.830
tnv Rake Rigging bv te Medemblik

Opgericht
24 november 2009

Directie
Michel de Nijs
Pieter Kok

Aandeelhouders
Michel de Nijs
Oswald & Company bv

What's your sea is what you get !

Rake Rigging is de tuigerij voor alle zeilers die onder elke omstandigheid op hun materiaal willen kunnen vertrouwen. Openheid en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waarden in de relatie met onze klanten. We leveren alleen materialen en diensten die "fit for purpose" zijn.